Daniel Collignon

President

Carol Lang

Vize - Presidentin

Michèle Hentzen

Sekretärin

Jeff Hemmen

Trésorier

Stéphanie Araujo

Member

Catherine Richard

Member

Sophia Ravinger

Member

Pit Enzinger

Member